ICOPEC  2016

İSTANBUL

The language of the conference will be both TURKISH and ENGLISH.

Konferansın dİlİ TÜRKÇE ve İNGİLİZCE'dİr.

PUBLICATION / YAYIN OLANAKLARI

IJOPEC Publishing will publish selected papers of ICOPEC 2016 (written in English and  proof read) as one edited book before the conference and one editied book after the conference.

 

IJOPEC Yayınları tarafından kabul edilen tüm bildiriler (İngilizce yazılmış ve proof reading yapılmış olanlar) editörlü kitap olarak konferanstan önce basılacaktır.

IMPORTANT DAYS / ÖNEMLİ TARİHLER

5 November / Kasım 2015

 

1 January / Ocak 2016

 

1 May /Mayıs  2016

 

 

5 May / Mayıs 2016

 

5-20 May / Mayıs 2016

 

20-25 May / Mayıs 2016

 

1 June / Haziran 2016

 

 

 

15 June  / Haziran 2016

 

28-30 June / Haziran  2016

First Call for Papers / Birinci Çağrı

 

Second Call for Papers / İkinci Çağrı

 

Abstract Submission (EXTENDED DEADLINE) / Özet Gönderim Sonu

 

Notification of Approval /Kabul Bildirimi

 

Early Registration / Erken Kayıt

 

Late Registration / Geç Kayıt

 

Full Paper Submission for Edited Book /IJOPEC Editörlü Kitap için tam metin gönderilmesi

 

Final Program /Final Programın İlanı

 

Conference Dates /Konferans Günleri

ABOUT ICOPEC 2016 / ICOPEC 2016'YA DAİR

ICOPEC 2016 is organized by Batman University Faculty of Economics and Administrative Sciences and Marmara University Faculty of Economics with the cooperation of University of Westminster (UK), Institute for Economic & Social Research of Piedmont (IRES, Italy), Ostrava Technical University (Czech Republic) and Pontifica Catholic University of Lima, Peru. The main theme of the 7th conference is: “State, Economic Policy, Taxation & Development“ However, ICOPEC 2016 will consider contributions political economy  mentioned below. 7th ICOPEC Conference will be held in Istanbul on June 28-30, 2016.

 

“DEVLET, EKONOMİ POLİTİKASI, VERGİLENDİRME VE KALKINMA”

 

ICOPEC 2016 Batman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi tarafından İngiltere'den Westminster Üniversitesi, İtalya'dan Piedmont Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü, Çek Cumhuriyeti'nden Ostrava Teknik Üniversitesi Ekonomi Fakültesi ve Peru'dan Lima Ponitifika Katolik Üniversitesi'nin işbirliği ile gerçekleştirilmektedir.  7. Konferansın ana teması "Devlet, Ekonomi Politikası, Vergilendirme ve Kalkınma" olarak belirlenmiştir. Bununla beraber, ICOPEC 2016 aşağıda belirtilen politik iktisadın kapsamındaki tüm alt başlıklar ve alanları kapsamaya çalışacaktır. Bu yıl 7.si düzenlenen ICOPEC 28-30 Haziran 2016 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecektir.

SUPPORTERS