Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 SEÇİLEN KONFERANS BİLDİRİLERİNDEN YAYINLANAN POLİTİK İKTİSAT, KRİZ VE KALKINMA KİTABI İJOPEC YAYINLARI TARAFINDAN LONDRA'DA YAYINLANMIŞTIR.

AMAZON.CO.UK VEYA +90 262 303 1511 ERGÜN SARICI'DAN TEMİN EDEBİLİRSİNİZ.

Kocaeli Üniversitesi (Türkiye), Westminster Üniversitesi (İngiltere) ve Silesian Üniversitesi (Çek Cumhuriyeti) tarafından 16-18 Eylül 2010 tarihleri arasında Kocaeli’de ikincisi düzenlenecek olan uluslararası ekonomi politik konferansının ana teması "Kriz ve Kalkınma" olarak belirlenmiştir. Sosyal Araştırmalar Vakfı (SAV), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Türkiye) tarafından akademik olarak,  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kocaeli Sanayi Odası (KSO) ve Türkiye İş Bankası tarafından finansal olarak desteklenen konferansta genel olarak krizin ve kalkınmanın ekonomi politiğinin, bu iki kavramın tüm siyasal, toplumsal, küresel ve sistematik boyutları üzerinden ele alınması planlanmaktadır.

Bu konferans, krizin ve kalkınmanın toplumsal gerçekliğinin sınırlı bir alan üzerinden analiz edilmesi veya parasal/finansal ve büyüme gibi birtakım değişkenler üzerinden açıklanması yerine, krizin ve kalkınmanın ekonomi politiğinin tüm yönlerini kapsayıcı bir biçimde tartıştıracak bir zemin oluşturmayı hedeflemektedir. Kriz ve kalkınmanın, tarihsel bir yaklaşımla ve ekonomi politikalarındaki değişim süreci ile birlikte ele alınması ve analiz edilmesi hem krizi anlamak, hem de ekonomik sistemin yeniden üretim mekanizmalarını kavramak için gerekli görülmektedir. Bu bağlamda konferans, yaşanan kriz, istikrar, kalkınma ve büyüme süreçlerinin dina-miklerini çözümlemeye yönelecektir. Bu dinamikler bankacılıktan sanayiye, teknoloji kullanımından esnek emek örgütlenmesine, ihracata yönelik büyüme stratejilerinden iktisadi bağımlılık ilişkilerine kadar uzan-maktadır. Sürecin, gerek akademik/kuramsal, gerekse siyasal / hegemonik / ideolojik düzeylerde değerlendirilmesi konferansın öncelikleri arasında yer alacaktır.

bilgi@icopec.org