| ANA SAYFA | ICOPEC 2009 | ICOPEC 2010 | ICOPEC 2011 |

 


 


 

PROGRAM VE ÖZET KİTABI İÇİN TIKLAYINIZ

ÇAĞRI

Kocaeli Üniversitesi ile University of Westminster (İngiltere), Silesian University in Opava (Çek Cumhuriyeti), IRES Piemonte Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (İtalya) ve Ostrava Teknik Üniversitesi (Çek Cumhuriyeti)  tarafından ortaklaşa düzenlenen, Türk Sosyal Bilimler Derneği, Sosyal Araştırmalar Vakfı, Türkiye Petro Kimya Lastik İşçileri Sendikası (PETROL-İŞ), İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi (ISGUC.ORG), Çalışma ve Toplum Dergisi, International Journal of Politics & Economics (İngiltere), Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Indeks), IJOPEC Publishing’in (İngiltere) destek verdiği uluslararası ekonomi politik konferanslar serisinin dördüncüsünün ana teması, “Esneklik” olarak belirlenmiştir. Konferans 27-28 Eylül 2012 tarihleri arasında Kocaeli'de gerçekleştirilecektir.

Küreselleşme çağının temel dinamiğini iktisadi kaynakların daha önce görülmemiş bir hız ve etkinlikle küresel ölçekte yeniden dağıtımı oluşturdu. İktisadi faaliyetin küresel ölçekte yeniden örgütlenmesi, üretimdeki hızlı artış, parçalanma ve entegrasyon bütün toplumsal kurum ve ilişkilerde hızlı değişimlere neden olmaktadır. Üretim düşük ücret maliyetli ekonomilere kayıyor. Mal/hizmet ve sermaye dolaşımı serbestleşti. Hem tüketim ve hem de tüketimde çeşitlilik artıyor. Dahası yeni tüketim kalıpları hızla gelişiyor. Rekabet, Fordist yüksek ücret ve iş güvenliği rejimini eskitiyor. Piyasadan gelen yeni taleplere ilişkin üretim süreci ayarlamaları işgücü niteliğinde hızlı bir değişim gerektiriyor. Standart el emeğinin yerini esnek entelektüel/duygusal emek alıyor. Aynı işyerinde çalışma süresi ve dolayısıyla işyerine bağlılık da azalıyor. Ulus-devlet, ulusal ekonomi üzerindeki kontrolünü yitirirken, ekonomik rekabet gereklilikleri AB gibi bölgesel ekonomik-siyasal oluşumlara biçim veriyor. İç siyasette artan mekân-zaman hareketliliği görece özerk bölgeler, sosyal medya gibi yeni siyaset yapma biçim ve alanlarını beraberinde getiriyor. Ulusal sadakat azaldı ya da başka biçimler aldı. Sporda milli takımlar bile transfer yapıyor. İnanç, bağlılık ve ilişki tanımları eskisi gibi değil. İslam coğrafyasındaki dinsel yükseliş modern yaşama eklemlenerek melez biçimlerde gelişiyor. Etnik kimlik iddiaları küresel kozmopolitizm ile eklemleniyor. İstikrarlı geleneksel aile yerini istikrarsız birlikte yaşama biçimlerine bırakıyor. Yüksek boşanma oranları ve tek ebeveynli aileler artıyor, eşcinsel aileler daha görünür oluyor. Düşünce hayatında “post-modernizm” etkili; evrensel ilkeler görececilik zemininden sorgulanıyor.

Çağrı metninin tamamını pdf formatında indirmek için tıklayınız...