/Çağrı Metni
Çağrı Metni 2018-05-25T11:10:26+00:00

ICOPEC 2018 Tebliğ Çağrısı

Büyük Durgunluktan 10 Yıl Sonra: Ortodoks ve Heterodoks İktisat

9. Uluslararası Ekonomi Politik Konferansı (ICOPEC 2018)
Büyük Durgunluktan 10 Yıl Sonra:
Ortodoks ve Heterodoks İktisat

6-9 Eylül 2018 ─ Atina

Organizasyon Komitesi adına sizi, ana teması “Büyük Durgunluktan 10 Yıl Sonra: Ortodoks ve
Heterodoks İktisat” olan 9. Uluslararası Siyasal İktisat Konferansı'na (ICOPEC) katılmaya davet etmek
bizim için bir zevktir.
Pantheon Üniversitesi, Westminster Üniversitesi, Belgrad Üniversitesi, Vuzf Üniversitesi, Ostrava
Teknik Üniversitesi, Lima Ponitifika Katolik Üniversitesi, Yunan Siyasal İktisat Derneği ve Piedmont
Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü ve IJOPEC yayınevi işbirliğiyle düzenlenmekte olan
Uluslararası Ekonomi Politik Konferansı’nın (ICOPEC) dokuzuncusu bu yıl 6-9 Eylül 2018 tarihleri
arasında Atina’da gerçekleştirilecektir.
9. ICOPEC’in ana teması "Büyük Durgunluktan 10 Yıl Sonra: Ortodoks ve Heterodoks İktisat" olarak
belirlenmekle birlikte, ICOPEC 2018 politik iktisat alanını zenginleştiren ve daha iyi politika analizi ve
yapımı için zemin hazırlayan tüm konulara açıktır.
Konferans dili İngilizce, Türkçe ve Yunanca’dır. Gönderilecek bildiri özetlerinin 150 ila 300 kelime
arasında olması gerekmektedir. Son bildiri gönderim tarihi 01 Temmuz 2018’dir.
Kabul edilen tüm İngilizce, Türkçe ya da Yunanca özetler ve teslim edilen tam metin bildiriler (Tam
metin gönderilmesi zorunlu değildir) IJOPEC Yayınları (Akademik Teşvik ve Doçentlik Başvurularında
Uluslararası Yayınevi olarak kabul edilmektedir) tarafından kongreden önce yayınlacaktır. En az iki
hakem tarafından yeterli bulunan seçilmiş tebliğler ise, 2018 yılı Aralık ayı başında editörlü İngilizce
kitaplarda bölüm olarak IJOPEC Yayınları tarafından e-kitap olarak yayınlanacaktır.

EN İYİ BİLDİRİ ÖDÜLÜ

Politik İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, İktisat, Çalışma Ekonomisi, Toplumsal Cinsiyet, Sosyoloji,
Felsefe, Demografi ve İşletme alanlarında sunulan ve bilim kurulunca seçilen toplam 10 tam metin
tebliğe (Sanal sunumlar dahil) en iyi tebliğ ödülü verilecektir.

SANAL SUNUM

ICOPEC 2018, kongreye aktif katılımı teşvik etmektedir. Bununla birlikte, yeterli mali kaynak
bulamayan veya çalışma koşulları izin vermeyenler, konferansa sanal sunum yoluyla katılabilirler.

Konferans Tarihleri: 06-09 Eylül 2018
Son Özet Gönderim Tarihi: 01 Temmuz 2018
Kabul Bildirimi: 20 Temmuz 2018
Erken Kayıt: 20-30 Temmuz 2018