/Çağrı Metni
Çağrı Metni2018-07-16T01:12:09+00:00

ICOPEC 2018 Tebliğ Çağrısı

Büyük Durgunluktan 10 Yıl Sonra: Ortodoks ve Heterodoks İktisat

9. Uluslararası Ekonomi Politik Konferansı (ICOPEC 2018)
Büyük Durgunluktan 10 Yıl Sonra:
Ortodoks ve Heterodoks İktisat

6-9 Eylül 2018 ─ Atina

Organizasyon Komitesi adına sizi, ana teması “Büyük Durgunluktan 10 Yıl Sonra: Ortodoks ve Heterodoks İktisat” olan ve bu yıl dokuzuncusu 6-9 Eylül 2018 tarihleri arasında Atina’da gerçekleştirilecek olan Uluslararası Siyasal İktisat Konferansı‘na (ICOPEC 2018) katılmaya davet etmek bizim için zevkli bir görevdir. Bu konferans özgün temasının yanı sıra  politik iktisat alanını zenginleştiren ve daha iyi politika analizi ve yapımı için zemin hazırlayan tüm konulara açıktır.

Bu konferans Pantheon Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Westminster Üniversitesi, Belgrat Üniversitesi, Vuzf Üniversitesi, Ostrava Teknik Üniversitesi, Lima Ponitifika Katolik Üniversitesi, Yunan Siyasal İktisat Derneği, Piedmont Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü ve IJOPEC yayınevi işbirliğiyle düzenlenmektedir.

Konferans dili İngilizce, Türkçe ve Yunanca’dır. Gönderilecek bildiri özleriniz 80 ila 120 kelime arasında olmalıdır. Konferansa bildiri özü göndermek için son tarih 20 Temmuz 2018‘dir. Onay bildirimleri 25 Temmuz tarihine kadar katılımcılara gönderilmiş olacaktır ve standart katılım ücretinin geçerli olduğu son kayıt tarihi 30 Temmuz 2018’dur.

Yeni akademik teşvik sistemi bir konferansın uluslararası sayılabilmesi için en az 5 farklı ülkeden katılımcı olması şartı getirmiştir ve ICOPEC 2018 bu koşulu fazlasıyla karşılamaktadır. Yeni sistemde yalnızca tam metin bildirilere teşvik verilmektedir. O yüzden konferansa tam metin tebliğ gönderme tarihi 22 Ağustos 2018’e kadar uzatılmıştır. Tam metinler (kabul edilen uzunluk referanslar dahil 2500-3500 kelime) web sitesinde yer alan (http://www.icopec.org/icopec2018/author-guidelines/) yazım kuralları ve şekil şartlarına uygun olarak siteye yüklenmesi şartıyla İngilizce, Türkçe ve Yunanca ISBN’li e-kitap olarak konferans tarihinde yayınlanmış olacaktır.

Tam metin tebliğler eğer ayrıca konferansın ardından Eylül ayı sonuna kadar yeterince geliştirilerek teslim edilirlerse hiçbir ek bedel söz konusu olmadan YÖK tarafından Akademik Teşvik ve Doçentlik Başvurularında uluslararası yayınevi olarak kabul gören IJOPEC Publication tarafından Aralık 2018’de tahminen üç e-kitaptan birisinde yayınlanma şansına sahip olacaktır. Ancak uluslararası kitap bölümü için İngilizce olma, 4000-6000 kelime aralığı içinde bulunma, sunulan bildiriden en az %70 farklı olma ve kitap editörlerinin belirlediği iki anonim hakemden olumlu rapor alma şartı aranacaktır.

Belirtmek gerekir ki, ICOPEC katılımcıları sadece tam metin tebliğ değil, aynı zamanda uluslararası editörlü bir kitapta bölüm yazabilme gibi iki ayrı olanağa sahiptir. Dolayısıyla bir ICOPEC katılımcısının iki ayrı kategoriden toplam 50 puana kadar (tek bir tam metin tebliğ için 15 puan ve tek bir uluslararası kitap bölümü için 25 puan) akademik teşvik alabilmesi mümkündür.

EN İYİ BİLDİRİ ÖDÜLÜ

Siyasal İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Çalışma Ekonomisi, Uluslararası İlişkiler, İktisat, Siyaset ve Sosyoloji alanlarında sunulan ve bilim kurulunca seçilen toplam 8 tam metin tebliğe (Sanal sunumlar dahil) en iyi tebliğ ödülü (Eniyi Tebliğ Sertifikası) verilecektir. En İyi Bildiri ödülü için son başvuru tarihi 25 Ağustos 2018’dir.

SANAL SUNUM

ICOPEC 2018, kongreye aktif katılımı teşvik etmektedir. Bununla birlikte, yeterli mali kaynak bulamayan veya çalışma koşulları izin vermeyenler, konferansa sanal sunum yoluyla katılabilirler.

ÖNEMLİ TARİHLER

Konferans Tarihleri: 06-09 Eylül 2018

Standart Katılım Bedeli için Tebliğ Özü Gönderim Son Tarihi: 20 Temmuz 2018

Tebliğ Kabul Bildirimi Sonu: 27 Temmuz 2018

Standart Katılım Bedeli için Son Ödeme Yapma Tarihi: 30 Temmuz 2018

 

Tam Metin Tebliğ Göndermek için Son Tarih: 22 Ağustos 2018’e