ICOPEC 2014


SCIENTIFIC COMMITTEE

 1. Ahmet Haşim Köse (Ankara University)
 2. Ahmet Makal (Ankara University)
 3. Ahmet Öncü ( Boğaziçi University)
 4. Ahmet Selamoğlu (Kocaeli University)
 5. Aksu Bora (Hacettepe University)
 6. Alfredo Saad Filho (Londra University, SOAS)
 7. Aşkın Keser (Uludağ University)
 8. Ayşe Günsel (Kocaeli University)
 9. Aziz Çelik (Kocaeli University)
 10. Betül Urhan (Kocaeli University)
 11. Cem Deveci (Orta Doğu Teknik University)
 12. Cihan Ziya Tuğal (California University)
 13. Çağlar Keyder (Boğaziçi University)
 14. Dinç Alada (Maltepe University)
 15. Erinç Yeldan (Yaşar University)
 16. Esra Alnıaçık (Kocaeli University)
 17. Farhang Morady (Westminister University)
 18. Farku Sapancalı (Dokuz Eylül University)
 19. Filiz Çulha Zabçı (Ankara University)
 20. Fuat Ercan (Marmara University)
 21. Fuat Keyman (Sabancı University)
 22. Gökçen Yavaş (Kocaeli University)
 23. Gülsüm Akalın (Marmara University)
 24. Güven Bakırezer (Kocaeli University)
 25. Hakan Kapucu (Kocaeli University)
 26. Hilal Bozkurt (Kocaeli University)
 27. İsmail Şiriner (Kocaeli University)
 28. İzzettin Önder (İstanbul University)
 29. John Weeks (Londra University, SOAS)
 30. Kuvvet Lordoğlu (Kocaeli University)
 31. Levent Köker (Atılım University)
 32. Mehmet Ruhi Demiray (Kocaeli University)
 33. Mehmet Türkay (Marmara University)
 34. Mike O’Donnell (Westminister University)
 35. Mustafa Erdoğdu (Marmara University)
 36. Nergis Mütevellioğlu (Akdeniz University)
 37. Nuray Altuğ (Marmara University)
 38. Oğuz Karadeniz (Pamukkale University)
 39. Ömer Zühtü Altan (Emekli)
 40. Örgen Uğurlu (Kocaeli University)
 41. Paul Zarembka (New York University )
 42. Rana Jawad (University of Bath, UK)
 43. Recep Tarı (Kocaeli University)
 44. Sadi Uzunoğlu (Trakya University)
 45. Sami Karacan (Kocaeli University)
 46. Saskia Sassen (Kolombiya University)
 47. Selçuk Koç (Kocaeli University)
 48. Şevket Pamuk (Boğaziçi University)
 49. Theo Papadopoulos (University of Bath, UK)
 50. Uğur Selçuk Akalın (Marmara University)
 51. Ümit Akçay (New York University)
 52. Ümit Alnıaçık (Kocaeli University)
 53. Vittorio Ferro (IRES, İtalya)
 54. Yılmaz Kılıçaslan (Trakya University)
 55. Yusuf Bayraktutan (Kocaeli University)
 56. Yücel Demirer (Kocaeli University)